O partnerima

Grad Ludbreg

Prema legendama, Ludbreg se nalazi u samom središtu svijeta, a velike svjetske metropole nalaze se na obodima koncentričnih krugova koji se iz njega šire. Istina ili ne, šarm Ludbrega, tog povijesnog, živahnog grada unjedrenog na dodiru obronaka Kalnika i ravnice rijeke Bednje, zaslužuje da o njoj pričaju legende.
Ludbreg je smješten na sjeverozapadu Hrvatske, na mjestu gdje se krajnji obronci Kalničkog gorja spuštaju u podravsku ravnicu. Gradom, prema obližnjem ušću u Dravu, protječe rijeka Bednja, kreirajući pitom, ali raznolik krajolik.
Odlična prometna povezanost sa svim većim gradskim središtima kontinentalne Hrvatske, posebice Zagrebom, čini Ludbreg lako pristupačnim odredištem za uživanje u njegovoj kulturnoj i povijesnoj baštini, a raznoliki pejzaž koji ga okružuje pruža brojne mogućnosti za provođenje aktivnog odmora ili uzbudljiv izlet.
Iako spada u manje gradove sa svojih nešto manje od devet tisuća stanovnika Ludbreg danas je pravo središte prerađivačke industrija, trgovine i obrtništva s tri poslovne zone. Osim navedenim, Ludbrežani se bave i poljoprivredom od čega je najistaknutije cvjećarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo i vinogradarstvo te se u Ludbregu i bližoj okolici nalazi veliki broj OPG-ova te vinarija otvorenih upravo za turiste koji žele uživati u njihovoj ponudi.

Grad Ludbreg je moderan grad koji je ugodan za život, grad koji je usmjeren na obrazovanje i podizanje kvalitete života te grad koji stvara dodatne prilike za svoje građane kroz uvođenje inovativnih kulturnih, turističkih i društvenih djelatnosti u sferu svakodnevnog života.

Grad Ludbreg svojim stanovnicima nudi kvalitetne programe odgoja i obrazovanja od ranog i predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja.

Erina Stančin || Email: stancin.erina@ludbreg.hr || Tel: +38542420219

Osnovna škola Ludbreg

OŠ Ludbreg odabrana je kao partner jer kod njih postoji potreba nadogradnje postojećeg sustava obrazovanja, jačanja kapaciteta, znanja i vještina učitelja u novim načinima podučavanja i potreba učenika za novim načinima prijenosa znanja koji odgovaraju njihovim željama i mogućnostima. OŠ Ludbreg omogućava direktno dopiranje do ciljanih skupina, učitelja, drugog nastavnog osoblja i učenika. Partner  će provoditi aktivnosti koja se odnosi na jačanje kapaciteta i stručno osposobljavanje učitelja i drugog nastavnog osoblja u području STEM podučavanja. Partner će organizirati edukacije učitelja i ostalog nastavnog osoblja iz podučavanja u STEM područjima i STEM načinima podučavanja, edukacije za buduće učitelje trenere iz STEM podučavanja, provoditi radionice, predavanja i ljetne škole,organizirati sudjelovanje ostalih učitelja iz Varaždinske županije na međunarodnoj konferenciji te osigurati prijenos dobre prakse iz Norveške u Hrvatsku u segmentu STEM podučavanja.

Tihomir Horvat || Email: tihomir.horvat@skole.hr || Tel: +385917886281

Osnovna škola Veliki Bukovec

OŠ Veliki Bukovec odabrana je kao partner jer kod njih postoji potreba nadogradnje postojećeg sustava obrazovanja, jačanja kapaciteta, znanja i vještina učitelja u novim načinima podučavanja i potreba učenika za novim načinima prijenosa znanja koji odgovaraju njihovim željama i mogućnostima. OŠ omogućava direktno dopiranje do ciljanih skupina, učitelja, drugog nastavnog osoblja i učenika. Partner će provoditi aktivnost 2 koja se odnosi na jačanje kapaciteta i stručno osposobljavanje učitelja i drugog nastavnog osoblja u području podučavanja iz IKT-a i poduzetništva. Partner će organizirati edukacije učitelja i ostalog nastavnog osoblja za uvođenje novih načina podučavanja iz IKT-a i poduzetništva, edukacije za buduće učitelje trenere za IKT i poduzetništvo, radionice, predavanja i ljetne škole, te će uvoditi i primjenjivati informacijske, komunikacijske i druge oblike novih tehnologija u odgoj i obrazovanje za sve uključene partnere.

Željka Marković Bilić || Email:ured@os-bukovec.hr || Tel:+385914362423

Osnovna škola Sveti Đurđ

OŠ Sveti Đurđ odabrana je kao partner jer kod njih postoji potreba nadogradnje postojećeg sustava obrazovanja, jačanja kapaciteta, znanja i vještina učitelja u novim načinima podučavanja i potreba učenika za novim načinima prijenosa znanja koji odgovaraju njihovim željama i mogućnostima. OŠ omogućava direktno dopiranje do ciljanih skupina, učitelja, drugog nastavnog osoblja i učenika. Partner će provoditi aktivnost 4 koja se odnosi konkretno na učenike i na jačanje njihovih kapaciteta, znanja i vještina putem osmišljavanja i organizacije terenske nastave i radionica u području IKT-a i poduzetništva te na pripremu i implementaciju inovativnih i interaktivnih sadržaja za učenike u osnovnim školama koji se temelje na novim tehnologijama i znanstvenim otkrićima.

Mario Bontek || Email: ured@os-sveti-djurdj.skole.hr || Tel:+385992297450

Međimursko veleučilište

Međimursko veleučilište u Čakovcu je visokoškolska ustanova koja predstavlja centar izvrsnosti za visokostručni, stručni i znanstveni rad, koja provodi kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na konceptu cjeloživotnog učenja, odgovornosti prema znanju kao javnom dobru, mobilnost i razvoj ljudskih potencijala kao najvažnije vrijednosti društva. Aktivnom suradnjom s gospodarstvom, partnerstvom za daljnji razvoj zajednice, uključenošću u Europski prostor visokog obrazovanja i Europski istraživački prostor te visokom razinom organizacijske strukture, Veleučilište će pokazati svoju javnu odgovornost i pridonijeti tranziciji u društvo znanja.

MEV je odabran kao partner zbog svojeg iskustva u razvoju novih obrazovnih programa te zbog svojih postojećih studija koji su usmjereni na razvoj i primjenu STEM vještina, poput održive gradnje, termotehničkog strojarstva i ekoinženjerstva, fizike, kemije i termodinamike, a što su ujedno i područja na koja ćemo se u projektu fokusirati. MEV će provoditi aktivnost 3 koja se odnosi na izradu obrazovnog programa u području STEM-a za učenike u okviru izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, osmišljavanje i organizaciju radionica za učenike u području STEM-a, priprema i implementacija inovativnih i interaktivnih sadržaja za učenik  u osnovnim školama na temu popularizacije STEM-a te na osmišljavanje i organizacija terenske nastave u području STEM-a.

Igor Klopotan || Email: igor.klopotan@mev.hr || Tel: +38540396989

Varaždinska županija

Varaždinska županija odabrana je kao partner jer je pravni osnivač osnovnih škola na prostornom obuhvatu projekta i omogućava dopiranje rezultata projekta do svih osnovnih škola i učenika na području Varaždinske županije. Partner, kao osnivač, ima mogućnost uvođenja novih obrazovnih programa u postojeći sustav škola, te će obrazovnim ustanovama u svojoj mreži ponuditi da obrazovne programe i interaktivne sadržaje koje ćemo kroz projekt producirati implementiraju sukladno svojim potrebama u svakodnevni rad. Partner će provoditi aktivnost 5 koja se odnosi na testiranje i primjenu izrađenih obrazovnih programa u osnovnim školama u Vž. Županiji, organizaciju i provedbu razmjene dobre prakse u području nastavnih metodologija između škola u RH i škola u Norveškoj te razvoj modela primjene STEM-a, IKT-a i poduzetništva kao modela učenja i podučavanja u novim okolnostima (COVID 19).

Robert Kelemen || Email: robert.kelemen@vzz.hr || Tel: +38542390542

NGO FIRST Scandinavia

First Scandinavia je neprofitna udruga iz Norveske koja je osnivac i administrator Newton koncepta soba u učenju djece i mladih.

NGO First Scandinavia odabran je zbog svojeg iskustava u pripremi i provedbi inovativnih obrazovnih programa  iz STEM područja, zbog iskustva u opremanju i pripremi specijaliziranih učionica za STEM obrazovanje te zbog svoje međunarodne mreže partnera iz područja obrazovanja i provedbi edukacija iz STEM područja.

Partner će provoditi aktivnost 6 koja se odnosi na opremanje Regionalnog centra za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području te opremanje i funkcionalnu uspostavu 2 STEM učionice. I sudjelovat će u provedbi aktivnosti 1,2,3,4 na način da će ostalim partnerima biti podrška u stjecanju novih znanja, načinima podučavanja iz STEM područja, omogućit će povezivanje s obrazovnim subjektima i školama u Norveškoj te olakšati prijenos znanja i dobre prakse.

Maggie Skjelbred || Email: maggie@firstscandinavia.org || Tel: +4795036990