Kontakt

Regionalni znanstveni centar za osnovnoskolski odgoj i obrazovanje u STEM području – LORI

Kalnička 20, 42230 Ludbreg, Hrvatska

Email: lori@ludbreg.hr
https://facebook.com/loriludbreg